Promocje

Lampa ostrzegawcza Faaclight 230V Lampa ostrzegawcza Faaclight 230V 109,00 zł 116,00 zł

Lampa Faac Faaclight 24V Lampa Faac Faaclight 24V 146,00 zł 157,00 zł

Producenci

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl
Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią.


§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.peiter.pl prowadzony jest przez Piotra Osówniaka  prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej (a wcześniej do EDG prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sochaczewa – numer ewidencyjny wpisu 8716/05) pod nazwą:


Peiter Automatic Piotr Osówniak
Adres: ul. 15 sierpnia 33a, 96-500 Sochaczew
NIP: 8371357255, REGON: 140146548
Adres e-mail: zamowienia@peiter.pl
Numery telefonów: (46) 862 34 88, (22) 379 79 44*


Baza danych związana z obsługą sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl została zgłoszona do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), numer wpisu: 137751.


§ 2 Zawarcie umowy Sprzedaży
1. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu www.sklep.peiter.pl (w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
2. Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu podane są w złotych polskich (PLN) i
zawierają podatek VAT. W cenę produktów nie jest wliczony koszt przesyłki.
3. Zamówienia na towary przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówień na stronie
internetowej Sklepu, drogą mailową na adres: zamowienia@peiter.pl jak również
telefonicznie pod numerem telefonu: (46) 862 34 88*.


3.1. Formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu:
3.1.1. Zamówienia poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu można
składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.1.2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta w Sklepie
internetowym www.sklep.peiter.pl.
3.1.3. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zostanie
zasygnalizowany wysłaniem przez system automatycznej wiadomości e-mail na podany
przez Klienta adres.
3.1.4. Zamówienia złożone za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu prosimy
potwierdzać poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości e-mail opisanej w
punkcie 3.1.3.
3.1.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy o zmianie statusu
zamówienia na „przyjęte do realizacji” zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.
3.1.6. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem,
kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób telefoniczny (46) 862 34 88* lub mailowy
zamowienia@peiter.pl.
3.1.7. O wysłaniu towaru Sprzedawca zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na
adres przez Niego podany.


3.2. Zamówienie telefoniczne:
3.2.1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu (46) 862 34 88*.
3.2.2. Klient składa zamówienie określając co najmniej istotne postanowienia umowy, tj.
przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
3.2.3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia
Sprzedawcy o jej przyjęciu.
3.2.4. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do
wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji
płatności.


3.3. Zamówienia mailowe:
3.3.1. Zamówienia poprzez wiadomość e-mail można składać 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu.
3.3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
zamowienia@peiter.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia
umowy, tj. przedmiot umowy, cena. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.
3.3.3. Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o
jej przyjęciu.
3.3.4. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o podanie danych
niezbędnych do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony
sposób realizacji płatności.
4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dołączanym do przesyłki dowodem zakupu -
paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.


§ 3 Dostawa i płatność
Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
a) paczka kurierska (FedEx Express lub Siódemka S. A.),
b) paczka kurierska pobraniowa (FedEx Express lub Siódemka S. A.),
c) przesyłka pocztowa (Poczta Polska S. A.),
d) przesyłka pocztowa pobraniowa (Poczta Polska S. A.),
e) odbiór osobisty w siedzibie firmy w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 33a.
Klient może również zaproponować inny sposób odbioru lub dostawy towaru. W takim przypadku
zaleca się kontakt ze Sprzedawcą celem uzgodnienia szczegółów.
Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy,
zostaną one podane w trakcie składania Zamówienia.
Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:
a) Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 24 godzin.
b) Przesyłki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych.
c) Odbiór osobisty – towar można odbierać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie firmy w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 33a.
Klient może wybrać następujący sposób płatności za zamówiony towar:
a) płatność gotówką przy odbiorze – dla przesyłek wysłanych za pobraniem,
b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – przy przedpłacie,
c) płatność gotówką - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy w Sochaczewie przy
ul. 15 sierpnia 33a,
d) za pośrednictwem systemu ratalnego obsługiwanego przez Santander Consumer Finanse
S.A.


§ 4 Warunki odstąpienia od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:


Peiter Automatic Piotr Osówniak
ul. 15 sierpnia 33a, 96-500 Sochaczew
Numery telefonów: (46) 862 34 88, (22) 379 79 44
Fax: (46) 862 34 88
Adres e-mail: zamowienia@peiter.pl


o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do
przesyłki, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
10. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany towar na adres: Peiter Automatic, ul. 15 sierpnia
33a, 96-500 Sochaczew, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
13. Prosimy dołączyć do zwracanego towaru oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu
(paragon lub kopię faktury VAT).


§ 5 Reklamacje
1. Jeśli zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy
poinformować o tym fakcie Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:


Peiter Automatic Piotr Osówniak
ul. 15 sierpnia 33a
96-500 Sochaczew
(z dopiskiem SERWIS)


2. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres
zamowienia@peiter.pl.
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
4. O odpowiedzi w sprawie reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź w
inny wybrany przez Klienta sposób.


§ 6 Informacje dodatkowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9
września 2002 r. ze zm.),
c) Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca
2000 r. ze zm.),
d) Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
e) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964
r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

* (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Kontakt

Kontakt
tel./fax: +48 46 862 34 88
tel.: +48 46 862 22 44
tel.: +48 22 379 79 44
tel.kom: +48 603 333 797
serwis/pomoc techniczna:
+48 513 153 944
E-mail
zamowienia@peiter.pl
serwis@peiter.pl
biuro@peiter.pl
Komunikatory
GG GG: 8965183
Skype Skype: PeiterAutomatic
Numer konta
Credit Agricole

Bank Polska S.A.
19 1940 1076 5239
5305 0000 0000

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
1383
Kategorii:
44
Nowości:
0
Promocje:
2

Waluty

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:babf402dfa544289670d7c6473004d83#0}
Sklep internetowy Shoper.pl